Adatkezelési tájékoztató

A FIREPRO HUNGARY KFT weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait tiszteletben tartja, és kizárólag az adatkezelésre és adatfelhasználásra vonatkozó FIREPRO HUNGARY KFT adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Ezen adatokat az esetben tárolja amennyiben az a web-es kereskedelem igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.

A web-es kereskedelmet igénybe vevő ügyfél, személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulását azzal adja meg, ha adatai beírása után, annak küldését kezdeményezi.

A web-es kereskedelmet igénybe vevő ügyfél, személyes adatainak törlését írásban jelezheti a FIREPRO HUNGARY KFT felé. Ebben az esetben a FIREPRO HUNGARY KFT ezen adatokat köteles megsemmisíteni – kivéve, ha az adatkezelés a FIREPRO HUNGARY KFT. jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a vevő olyan személyes adat törlését kéri, amely a web-es kereskedelem igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát e szolgáltatás igénybevételére.

A FIREPRO HUNGARY KFT a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a FIREPRO HUNGARY KFT adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

FIREPRO HUNGARY KFT a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás a FIREPRO HUNGARY KFT adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.